Veranderlab Veiligheid

in opdracht /  2015 – 2016

WAT

Innovatielab publieke veiligheid

TOEGEPAST

Social engineering

MEDIA

Dagblad van het Noorden, OOG TV

Radicale innovatie binnen gemeentelijke organisatie

Het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Groningen sprak bij haar installatie in 2014 uit dat ze een gelijkwaardiger, meer menselijke relatie met haar burgers wilde aangaan. Een relatie waarin burgers in hun kracht staan en een overheid ondersteunt, waar nodig helpt of als het echt noodzakelijk is pas de lead neemt. De praktijk bleek echter weerbarstig, want al die interne regels, procedures, beleidsregels, meerjarenplannen, bestemmingsplannen, subsidieregelingen en een nogal gelaagde hiërarchie, die je de afgelopen decennia hebt bedacht om effectief, efficiënt, beheersbaar en verantwoord te kunnen werken ben je niet zomaar kwijt.

Samenwerken met burgers, ambtenaren, professionals en burgemeester Peter den Oudsten

Tijd voor radicale innovatie dus! Anders leren werken. Samen met de stad. Initiatieven van mensen mogelijk maken. Experimenteren en fouten mogen maken. Tijd voor de Veranderlabs! Zes thema’s. Zes bestuurders die als beschermheer optreden. En zes aanjagers die het lab leiden. In het Veranderlab Veiligheid vonden burgemeester Peter den Oudsten en ik elkaar. Als theoretische basis maakten we (onder andere) dankbaar gebruik van het boek The Social Labs Revolution (Zaid Hassan, 2012).

Burgers zich veiliger laten voelen

Met het Veranderlab Veiligheid hebben we samen met de inwoners van Groningen en professionals (zoals wijkagenten en sociaal werkers) het thema veiligheid onderzocht. Heel fundamenteel. Wat is dat eigenlijk? En waar komt een gevoel van veiligheid of onveiligheid vandaan? We wandelden door de stad om antwoord op die vragen te vinden. Met Google Maps verzamelden we samen tientallen onveilig voelende plekken. De tunneltjes bij Vinkhuizen en de wijk Vinkhuizen pakten we samen met bewoners en langs-fietsers aan: we voegden leven toe in de fietstunnels en op straat. Concreet met graffiti-kunst, een licht-experiment en een buurtpreventieteam dat zich vooral inzette op leefbaarheid.

Samen leerden we hoe je veiligheid en een gevoel van veiligheid maakt. We leerden hoe burgers, professionals en ambtenaren kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken. En we leerden dat heel veel mensen radicale verandering eng en maar-gedoe vinden en dat er dus nog veel werk aan de winkel was. Het in opdracht werken aan de grondvesten van onze samenleving vond ik geweldig en zou ik graag vaker, zo serieus in opdracht doen.

Radicale innovatie te huur

Wil je me bijprikken om een veranderlab-experiment te begeleiden binnen jouw bedrijf of overheidsorganisatie? Wil je een lezing over de fundamenten van veiligheid of social labs? Stuur me een mailtje of bel.

 

Vragen? Vragen!

Heb je een vraag of wil je ook samen mooie dingen maken? Mail of bel me even.